Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Oddział Wdrażania i Umów

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
 

Kierownik
Anna Jakubowska
tel. 061 626 60 16
E-mail:
pok. 453

Przemysław Kujawa
tel. 061 626 60 60
e-mail:
pok. 450


Marcin Pilarczyk
tel. 061 626 60 35
e-mail:
pok. 452

Łukasz Poznaniak
tel. 061 626 60 41
e-mail:
pok. 451

Bartosz Zielonacki
tel. 061 626 60 90
e-mail:
pok. 452


Natalia Rozwalka
tel. 061 626 60 19
e-mail:
pok. 453

Lucyna Stachowiak
tel. 61 626 60 55
e-mail:
pok. 451

Katarzyna Makowska
tel. 61 626 60 66
e-mail:
pok. 451

Joanna Frankowska
tel. 61 62 66 079
e-mail:
pokój 453

Anna Korzeniewska
tel. 61 62 66 085
e-mail:
pokój 453

Marcin Poprawski
tel. 61 62 66 018
e-mail:
pokój 452

Agnieszka Dederek
tel. 61 62 66 056
e-mail:
pokój 450

Natalia Synoracka
tel. 61 62 66 037
e-mail:
pokój 450

Iwona Nowak
tel.  61 62 66 085
e-mail:
pokój 453

 

Do zakresu działania Oddziału należy:

 1. informowanie potencjalnych beneficjentów o wdrażanych Programach oraz o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tych Programów,
 2. przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 3. przeprowadzanie kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 4. przygotowywanie projektów list rankingowych,
 5. przygotowanie projektów umów, aneksów do umów lub decyzji dotyczących przyznania pomocy w ramach wdrażanych Programów,
 6. informowanie o odmowie przyznania pomocy w ramach realizowanych Programów,
 7. przeprowadzenie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 8. rozpatrywanie nieprawidłowości przekazanych przez inne komórki organizacyjne Departamentu,
 9. rozpatrywanie odwołań odnoszących się do sposobu rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy,
 10. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy,
 11. nadzorowanie przeprowadzanych kontroli prawidłowości realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju,
 12. obsługa systemów informatycznych dedykowanych wdrażanym Programom,
 13. realizacja pozostałych czynności wynikających z procedur wdrażanych Programów,
 14. zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
 15. współpraca z pozostałymi Oddziałami Departamentu w zakresie przygotowywania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań, informacji i raportów oraz aktualnych informacji na prowadzone strony internetowe,
 16. przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.