Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Uchwała Nr 4642/2014 w sprawie zatwierdzenia listy krajowej LGD

Uchwała z 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy krajowej LGD wybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW na lata 2007-2013

 

Lista LGD - wnioski złożone - zadania dodatkowe

 

Lista LGD, które złożyły wnioski o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013

Lista LGD

Konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski

12 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 2701/2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze Lokalnych Grup Działania (LGD), które będą realizować zamierzenia zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście wybranych znalazły się wszystkie LGD (31 grup), które złożyły wnioski o wybór.

 

Czytaj więcej...