Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wyniki II naboru dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

W dniu 22.07.2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z  póź. zm.), Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Po dokonaniu weryfikacji 135 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  3339/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku naboru, 117 wniosków zostało wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów. Lista zawiera również określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji.
Pomoc zostanie przyznana wnioskodawcy w przypadku dostępności środków dla działania, pod warunkiem nie przekroczenia limitu przypadającego na gminę. Środki dostępne będą się sukcesywnie zwiększać w wyniku rezygnacji wnioskodawców i zmniejszaniu kosztów kwalifikowanych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówień publicznych z pierwszego naboru.
W pierwszej kolejności pomoc zostanie przyznana operacjom z listy operacji dla działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych.

Czytaj więcej...