Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Przekazanie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Utworzono: 19-05-16 09:24  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy formularz umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. poddziałania, wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy ramowej.

Załączniki:
Pobierz plik (umowa_19_4_1z.pdf)Formularza umowy[ ]315 kB
 

Wniosek o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Utworzono: 13-05-16 06:04  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała aktualizację formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

 

Księga wizualizacji

Utworzono: 02-05-16 06:56  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się oficjalna wersja Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020.

Przypominamy, że Beneficjenci PROW 2014-2020 są zobowiązani do informowania opinii publicznej, odbiorców działań i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mogły zostać zrealizowane dzięki unijnej pomocy finansowej.

Wszelkie informacje odnośnie wizualizacji oraz wzory logotypów do pobrania znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
Ponadto w pliku "Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020" zamieszczono wzory tablic informacyjnych dla wszystkich działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.