Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Utworzono: 06-10-16 12:27  |  Glanc Władysław

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków: od 2 listopada do 16 listopada 2016 r.

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Utworzono: 23-03-17 11:59  |  Administrator

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Dokumentacja:

Uchwała

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Umowa

Wniosek o płatność

Instrukcja do wniosku o płatność