Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

WYBÓR LSR - informacje

Utworzono: 16-10-15 08:46  |  Glanc Władysław

 

W dniu 15.10.2015 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconemu zagadnieniom związanym z konkursem na wybór LSR. Poruszane tematy dotyczyły m.in. komisji ds. oceny, kryteriów wyboru LSR, realizacji projektów grantowych, a także projektów współpracy. Wedle zapewnień przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie zebrane do tej pory pytania wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie internetowej ministerstwa w przyszłym tygodniu.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce RLKS zostały zamieszczone dokumenty dotyczące inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz planowania budżetu LSR w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy. Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami.

 

Rozporządzenie WLSR PROW 2014-2020

Utworzono: 12-10-15 08:48  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 9 października br. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570).