Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Wsparcie dla rozwoju lokalnego

Utworzono: 19-05-16 09:52  |  Glanc Władysław

 

Ponad 320 milionów złotych trafi do Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na terenie Wielkopolski. We wtorek 17 maja Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy z Lokalnymi Grupami Działania na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Na podstawie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 31 lokalnych grup działania oraz 3 lokalne grupy rybackie złożyły wnioski o wybór Lokalnych Strategii Rozwoju, współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

Złożone wnioski zostały ocenione przez komisję ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Komisja składała się z przedstawicieli Zarządu Województwa oraz ekspertów zewnętrznych.

Dla Samorządu Województwa podpisanie umów to bardzo ważny dzień, ponieważ przekazaliśmy ponad 320 milionów złotych na dalszy rozwój naszego regionu. Gratuluję wszystkim Lokalnym Grupom Działania, których strategie zostały przyjęte i życzę, by te fundusze zostały jak najlepiej wykorzystane. Porównanie zrealizowanych w ramach poprzedniej perspektywy zadań, liczby podpisanych umów i wydanych pieniędzy, pokazuje, jak ważna jest rola Lokalnych Grup Działania, które są dla Samorządu Województwa sprawdzonym partnerem - powiedział Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Przyjęte do dofinansowania Lokalne Strategie Rozwoju zakładają m.in. rozwój turystyki, poprawę infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa, promocję produktu lokalnego, wzmocnienie przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego, działania na rzecz zachowania dziedzictwa obszaru, zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym, ale także wyposażenie świetlic, wsparcie młodych ludzi czy wsparcie małych szkół.

Na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju województwo wielkopolskie dysponowało kwotą 73 245 455,81 EUR w ramach PROW 2014-2020, natomiast w przypadku PO RYBY 2014-2020 kwota ta wyniosła 7 000 000 EUR.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi LGD ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny, a także na aktywizację lokalnej społeczności i realizację projektów współpracy. W stosunku do poprzedniego okresu warto zauważyć, że ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto LGD będą mogły realizować projekty grantowe.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego Wsparcie dla rozwoju lokalnego Wsparcie dla rozwoju lokalnego Wsparcie dla rozwoju lokalnego Wsparcie dla rozwoju lokalnego Wsparcie dla rozwoju lokalnego

 

Przekazanie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Utworzono: 19-05-16 09:24  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy formularz umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. poddziałania, wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy ramowej.

Załączniki:
Pobierz plik (umowa_19_4_1z.pdf)Formularza umowy[ ]315 kB
 

Wniosek o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Utworzono: 13-05-16 06:04  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała aktualizację formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

 

Zaktualizowany wzór umowy – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Utworzono: 12-05-16 10:47  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zaktualizowany wzór umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualna wersja umowy o przyznaniu pomocy w ramach ww. działania oznaczona jest numerem U-1/PROW 2014-2020/7.2.1/16/02z.