LEADER Wybór Lokalnej Grupy Działania

Szczegóły
Utworzono: piątek, 03, październik 2014 16:15

 

Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013

 

 Wniosek o Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) v.2

Instrukcja  Instrukcja wypełniania wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) v.2

 


 

 Karta weryfikacji wniosku oś 4 LEADER wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - wersja IK-009/v.2./z
[586kB]

Instrukcja Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku oś 4 LEADER wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - wersja IK-009/v.2./z
[371kB]

Instrukcja  Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  - wersja PROW_WoWF/1/z
[188kB]

 Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  - wersja PROW_WoWF/1/z z dnia 26.05.2009r.
[357kB]

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. - wersja IW-3_WoWF
[188kB]

Dnia 12 lutego br. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
W Wielkopolsce złożono 31 wniosków.
Zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ciągu 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, zostanie umieszczona lista LGD, które złożyły wnioski, wraz z LSR.
 
Starsze wersje:

 Wniosek o Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

 Wniosek o Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
(do edycji wersja z 1.12.2008)

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

 
Drukuj