Oddział Monitoringu

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 02, listopad 2009 00:00
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
 

Kierownik
Ewa Kowalska
tel. 061 626 60 58
E-mail:
pok. 472


Iwona Załęska
tel. 061 626 60 06
E-mail:
pok. 472

Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail:
pokój 472


Oddział Monitoringu realizuje następujące zadania:

  1. Przygotowywanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej sprawozdań bieżących, okresowych i końcowych oraz na żądanie – dodatkowych informacji i wyjaśnień z realizacji wdrażanych Programów.
  2. Przygotowanie planów wydatków, prognoz, zapotrzebowania na środki finansowe, informacji i sprawozdań na potrzeby innych komórek organizacyjnych, organów samorządu województwa i innych podmiotów  w zakresie wdrażanych Programów.
  3. Administrowanie bazami danych z zakresu wdrażanych Programów.
  4. Rejestracja i przechowywanie pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażanych Programów.
  5. Raportowanie nieprawidłowości.
  6. Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność.
  7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.
  8. Prowadzenie rejestru umów z beneficjentami i decyzji oraz przesyłanie danych do Agencji Płatniczej.
  9. Przygotowanie baz typowania zgodnie z Instrukcją zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcji w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Drukuj