Zalecenia dla beneficjentów funduszy

Szczegóły
Utworzono: wtorek, 22, kwiecień 2008 09:34

W związku z przesłanymi w czerwcu 2007 roku przez Komisję Europejską zarzutami formalnymi dotyczącymi niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z prośbą Ministra Rozwoju Regionalnego, niniejszym publikujemy „ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”. Przedmiotowe Zalecenia zostały wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 29 lutego 2008r. w celu złagodzenia lub zapobieżenia skutkom niezgodnych z prawem UE działań beneficjentów funduszy unijnych udzielających zamówień publicznych na podstawie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. W Zaleceniach znajdują się wskazówki w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych tak aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.
Zalecenia [697kB]

Drukuj