Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 08, październik 2015 09:06
Glanc Władysław

Załączniki:
Regulamin konkursu
   Załącznik 1 Regulaminu:
     a) Formularz wniosku o wybór LSR
     b) Instrukcja wypełniania wniosku o wybór LSR
   Załącznik 2 Regulaminu: Kryteria wyboru LSR
   Załącznik 3 Regulaminu: Struktura i wymagania dotyczące LSR
   Załącznik 4 Regulaminu: Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR
   Załącznik 5 Regulaminu: Formularz karty oceny LSR dla członka komisji
   Załącznik 6 Regulaminu: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków
Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR
   Załącznik nr 2 do Umowy ramowej: Harmonogram naborów wniosków
Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR_wydanie III

Wykaz kandydatów na ekspertów

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 8 października 2015 roku, dla którego termin składania wniosków obowiązywał od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku, wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie wielkopolskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 73 245 455,81 EUR.

Drukuj