Wysokość limitów środków dla UMWW

Szczegóły
Utworzono: wtorek, 03, listopad 2015 12:49
Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

w dniu 30 października 2015 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych województwach - rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie określa między innymi wysokość limitów środków dostępnych w ramach działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Limity w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na konkretne typy operacji przedstawiają się następująco:

Województwo wielkopolskie

euro (€)

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów

5 256 540

Gospodarka wodno-ściekowa

17 415 817

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

30 000 000

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

2 634 212

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

1 317 106

Kształtowanie przestrzeni publicznej

1 317 106

 

W ramach poddziałania  „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na typ operacji „Scalanie gruntów” określono kwotę 583 778 euro.

Wysokości wszystkich limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dostępne w Dzienniku Ustaw z 2015 r., Poz. 1755

Załączniki:
Pobierz plik (rozporzadzenie_ws_wysokosci_limitow.pdf)Rozporządzenie ws wysokości środków w PROW 2014-2020[ ]726 kB
Drukuj