Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Inestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów