Nabór wniosków na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Szczegóły
Utworzono: piątek, 19, luty 2016 08:06
Administrator

Załączniki:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wzór umowy
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do umowy
Załącznik nr 5 do umowy

Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Rozporządzenie dotyczące operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Pytania i odpowiedzi dotyczące operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych":
Zestaw I
Zestaw II
Zestaw III

Drukuj