Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zatwierdzona lista ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) w Wielkopolsce