Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Przekazanie wzoru formularza wniosku o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji