Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Informacja w sprawie kryterium regionalnego – gospodarka wodno-ściekowa