Publikacje, interpretacje i orzeczenia

Szczegóły
Utworzono: wtorek, 22, sierpień 2017 06:08
Administrator

 

♦ Stanowisko MRiRW dotyczące wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020  przez zamawiających sektorowych

Stanowisko MRiRW

♦ Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Dokument został sporządzony przez służby Komisji Europejskiej w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

♦ Wyniki przeprowadzonych w 2015 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wyniki kontroli

Drukuj