Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konferencja nt. „Współpraca międzynarodowa społeczności lokalnych w Unii Europejskiej”

 

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy o konferencji, organizowanej przez Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, zatytułowanej: „Współpraca międzynarodowa społeczności lokalnych w Unii Europejskiej”, która odbędzie się  w dniu 17 marca 2014 roku w salach konferencyjnych  Hotelu Gromada Centrum w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2.

 Podczas konferencji poruszone zostaną tematy związane z priorytetami Unii Europejskiej w okresie 2014-2020, wskazując konsekwencje europejskiej strategii rozwoju dla krajów członkowskich. Przewidziany jest udział około 80-ciu osób, przedstawicieli administracji publicznej, środowisk gospodarczych i naukowych oraz lokalnych grup działania z całego kraju. Odpłatność z tytułu udziału w konferencji wynosi 280 złotych.

 Chęć uczestnictwa w konferencji można zgłaszać pod numerem telefonu  600 890 075 lub pod adresem: .

Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje wskaźniki zwodociągowania gmin, sporządzone według danych GUS na koniec 2012r. , na podstawie których przyznawane są punkty w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Podpisano 2000 umowę

W dniu 9 stycznia br. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy ul. Szyperskiej 14 odbyło się podpisanie 2000 umowy o dofinansowanie w ramach Osi IV - LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw.  małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Szczęśliwą umowę o dofinansowanie podpisało Stowarzyszenie Św. Tekli w Dobrzycy reprezentowane przez Prezesa Romana Kłobusa oraz członka stowarzyszenia Zenona Lisiaka.

III etap konsultacji PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Rozpoczynamy III etap konsultacji

Wielkopolska euro-PROW-incja

 

Wielkopolska euro-PROW-incja

W dniu 17 października 2013 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  odbędzie się konferencja  pod nazwą „Wielkopolska euro-PROW-incja”. Jej celem będzie podsumowanie efektów dotychczasowego wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego w latach 2010-2013.   

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wójtowie, Burmistrzowie,  Starostowie, Prezesi LGD oraz liderki wiejskie z województwa wielkopolskiego.

W konferencji weźmie udział m.in. Pani Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przekaże najnowsze informacje dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020.

Ponadto na konferencji wystąpią beneficjenci PROW 2007-2013, prezentując dobre praktyki w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, a najaktywniejsi z nich otrzymają honorowe wyróżnienia.

Przewidziane zostało także ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów w konkursach „Kobiety w akcji” i „Hymn Liderek”.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres do 15 października br., do godz. 14:00.  

Do pobrania poniżej:

Karta zgłoszenia

Program konferencji

Podkategorie