Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konferencja WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do udziału w konferencji nt. WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA, która odbędzie się  8 października 2013 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej www.konferencja.kss.org.pl

Lista rankingowa - podstawowe usługi

Gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 14.08.2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W ramach naboru wpłynęły 123wnioski o przyznanie pomocy. 109 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie i wpisanych na listę operacji.
Umowy będą zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji w ramach dostępnego limitu środków dla Województwa Wielkopolskiego na działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
(pobierz plik .pdf)


Internet

W dniu 14.08.2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury. W ramach naboru wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy, który został pozytywnie zweryfikowany i wpisany na listę operacji.
(pobierz plik .pdf)

Informacja dla LGD

Informacja dla LGD w sprawie dokumentowania rozeznania rynku

Uprzejmie informujemy LGD, iż podczas weryfikacji Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie będzie akceptował notatek służbowych przedstawianych przez Państwa jako potwierdzenie rozeznanie rynku. Notatki często przygotowywane są w sposób nierzetelny oraz nie pozwalają w pełni zweryfikować racjonalności przedstawionych kosztów. Ponadto w związku z wejściem w życie obowiązku upubliczniania informacji o możliwości wykonania zadania/usługi notatka służbowa nie spełnia tego kryterium. Z uwagi na powyższe proszę o dostarczanie zebranych ofert lub wydruków ze stron internetowych, jako potwierdzenia dokonania rozeznania rynku.

Małe projekty - zasada uczciwej konkurencji

Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi WoP dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, SW został zobowiązany na etapie autoryzacji WoP do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia, aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania WoP PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Serwis www.prow.umww.pl używa plików cookie (ciasteczek) i podobnych technologii aby dostosować portal dla potrzeb użytkowników oraz w celach zbierania informacji statystycznej. 

 
Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, w których w sposób nie zakodowany jest zapisana informacja potrzebna do obsługi serwisu. Pliki takie zapisywane są przez serwis na urządzeniu internauty (najczęściej jest to przeglądarka internetowa).
 
Ciasteczka wykorzystują również serwisy zewnętrzne, z których korzysta serwis np. materiały multimedialne.
 
Każdy użytkownik w każdym momencie może zmienić ustawienia plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookie.
 
Pliki cookies obsługujące stronę dzielą się m.i. na:
- cookies gogle analytics – statystyki witryny
- cookie związane z obsługą elementów serwisu (np. panel zamykane)
- cookie sesyjne
- cookie oznaczające, że została zaakceptowana polityka serwisu
- cookie serwisów zewnętrznych takich jak youtube i vimeo.
 
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje np. prawidłowe działania niektórych mechanizmów strony (np. paneli zamykanych).
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach
 

  • Google Chrome


Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 

  • Internet Explorer 6.0 i 7.0


Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 

  • Mozilla Firefox


Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 

  • Opera


Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 

  • Safari


W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

Podkategorie