Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Oddział Kontroli

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Oddział Kontroli

Kierownik
Paweł Zbierajewski
tel. 061 626 60 30
e-mail:
pok. 471

Kamil Roszkiewicz
tel. 61 626 60 64
e-mail:
pok. 469

Rafał Potkowski
tel. 061 626 60 61
e-mail:
pok. 469

Gwidon Borowski
tel. 061 626 60 23
e-mail:
pokój 469 

Do zakresu działania Oddziału Kontroli należy:

  1. Przeprowadzanie kontroli na miejscu, projektów/operacji wytypowanych do kontroli.
  2. Przeprowadzanie wizytacji w miejscu w ramach kontroli administracyjnych.
  3. Przekazywanie do komórek zlecających czynności kontrolne dokumentacji związanej z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi.
  4. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją kontroli na miejscu.
  5. Przygotowywanie do ARiMR sprawozdań miesięcznych oraz informacji z czynności kontrolnych.
  6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.
  7. Sporządzanie projektów planów kontroli.