Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Rozpoczęliśmy podpisywanie umów na wsparcie przygotowawcze!

Utworzono: 04-09-15 12:46  |  Glanc Władysław

 

W dniach 2 i 3 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał pierwsze 17 umów o przyznaniu pomocy w ramach „Wsparcia przygotowawczego”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem działania są Lokalne Grupy Działania mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby mieszkańców obszaru planowanego do objęcia planowaną Lokalną Strategią Rozwoju, a przyznane środki zostaną przeznaczone na działania związane z opracowaniem nowej strategii, w tym na prowadzenie konsultacji społecznych oraz funkcjonowanie biura, zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie strony internetowej.
Do końca września zawarte zostaną kolejne umowy, a łączna planowana wysokość wsparcia przygotowawczego dla wielkopolskich LGD wynosi 3 850 000 zł.

 

 

Zaktualizowana lista krajowa w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich”

Utworzono: 04-09-15 10:54  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zaktualizowała na dzień 28.08.2015 roku „Listę krajową operacji” w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, w wyniku której Gmina Jaraczewo zakwalifikowała się do finansowania w ramach dostępnego limitu w przedmiotowym zakresie.

Listę można odnaleźć pod linkiem: 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-publikuje-uaktualniona-liste-okreslajaca-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-ramach-dzia.html

 

Informacje o zmianie mechanizmu wyliczania limitu kwalifikowalności kosztów bieżących

Utworzono: 02-09-15 08:13  |  Glanc Władysław

 

UWAGA! 28 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 (Dz. U z 2015 r. poz. 1244).

W związku z powyższym zmianie uległy zasady weryfikacji 15-procentowego limitu kosztów bieżących dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania , nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013.